Inici‎ > ‎

Documentació


fulls informatius per a delegats i delegades de prevenció
Si ets delegats o delegada de prevenció pots aconseguir aquest documents en suport paper a la teva federació o territori, sempre i quan no estiguin exhaurits.

      Llei de mútues.  Instruments per a l'acció quan estem de baixa mèdica. Què cal fer?  Edició desembre 2015

      Català


Instruments de suport per a l'acció sindical de salut laboral a les empreses. Edició desembre 2013 

català

El sistema de notificació d’accidents de treball. Edició octubre 2013

L'acció en salut laboral: acordar i implementar mesures preventives. Edició desembre 2013
 català 

Exercici del dret a la inforació en matèria de seguretat i salut en el treball mitjançant còpia. Revisat Ocutbre 2013
 català 

Prestació per risc durant l'embaràs i la lactància nautural. Edició octubre 2013 
 català

La prevenció a les empreses de menys de 50 treballadors i treballadores . Edició desembre 2013 
 català

Recursos preventius: criteris per a l'acció sindical. Edició novembre 2012 
 català

Participar i intervenir en salut laboral en les empreses. Edició desembre 2012 
 català

Temperatures: fred, calor o disconfort tèrmic. De la identificació a la intervenció 
 català

La intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya en la solució de conflictes de salut laboral. Nova Edició 2011 
 català 

Serveis de prevenció: nou marc normatiu i criteris d'acció sindical. Edició desembre 2011 
 català

Mètode PSQCAT21 CoPsoQ, versió curta: un instrument per avaluar i prevenir els riscs psicosocials a les empreses de menys de 25 treballadors i treballadores 
 català

Nou decret del registre oficial de delegats i delegades de prevenció. Febrer 2011 (668 KB) 
 català

Nou reglament sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges. (Novembre 2010) (1025 KB) 
 català

La participació dels delegats i delegades de prevenció en la coordinació entre empresa i personal autònom. (desembre 2010) (970 KB) 
 català

La salut laboral dels joves: repte per a l'acció sindical. Desembre 2010 (1300 KB) 
 català

Intervenció sindical en l'avaluació de l'exposició al soroll, conèixer per participar. desembre 2010 (926 KB) 
 català 

La participació sindical quan l'empresa canvia de mútua. desembre 2009 
 català

Equips de treball i màquines: mirada des de la prevenció. desembre 2009 
 català

La incapacitat temporal (IT). Segona edició, desembre 2008 (1 MB) 
 català 

Malalties professionals: nou marc normatiu i reptes per a la prevenció. Segona edició, novembre 2008. (2 MB) 
 català 

La gestió de les baixes comunes per les mútues. Segona edició, novembre 2008 (2 MB) 
 català 

La vigilància de la salut: instrument per a la prevenció. Novembre 2008 (2 MB) 
 català 

Drets dels i de les pacients en l'àmbit laboral. Març 2008 (2 MB) 
 català 

Actuar enfront del risc químic: la substitució com a acció preventiva Edició 2007 (2 MB) 
 català 

Desamiantat: Eliminació de l'amiant als llocs de treball. Edició 2007 (1.4 MB) 
 català 

Valoració de les contingències professionals: Instrucció 01/2007 de l'ICAM. Edició 2007 (2 MB)
 català 

Prestació per risc durant l'embaràs i la lactància natural. Edició 2007(2 MB) 
 català 

Intervenir a l'empresa enfront del risc químic. Edició 2006 (2 MB) 
 català 

La denúncia a la inspecció de treball en matèria de seguretat i salut en el treball. Edició 2005 (300 kb)

Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. Edició 2005 (414 Kb)

Creació a Catalunya del Registre Oficial de delegats i delegades de prevenció i comitès de Seguretat i Salut. Full per a delegats i delegades de prevenció. Edició 2004.
 català

guies sindicals

Si ets delegats o delegada de prevenció pots aconseguir aquest documents en suport paper a la teva federació o territori, sempre i quan no estiguin exhaurits.
Para la prevención de riesgos para la reproducción, el embarazo y la lactancia.
 català

  
Treball i salut dels professionals de l'educació. Una experiència a la comarca d'Osona.
 català

Guia de Malalties Professionals
 català

Experiències sindicals d'intervenció en riscos psicosocials.
 català 

Guia del delegat i delegada de prevenció (1 MB)
 català 

Problemes i solucions sobre contingències comunes i professionals. Guia sindical 2007 (366 Kb)
 català 

Accidentes e incidentes de trabajo. Revisión actualizada en desembre de 2007 (678 Kb)
  

La protecció de la salut dels treballadors i treballadores de contractes i subcontractes (453 Kb)
 català

Les mutues d'accident de treball i malalties professionals. actualitzada novembre 2011 (1,5 MB)
 català

Salut, dones i treballs. Guia per a la millora de les condicions de salut i de treball de les dones (921 Kb)
 català

La prevenció del risc químic al lloc de treball. Guia per a la intervenció (1,7 MB) 
 català

Salut laboral i negociació col·lectiva. Desenvolupament de l'AIC (167 Kb) 
 català

Organització del treball, salut i riscos psicosocials. Guia del delegat i delegada de prevenció (380 Kb) 
 català

 
Comments